Asukasyhdistys vastustaa tietoliikennemaston rakentamista

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on tehnyt Nurmeksen rakennusvalvonnalle huomautuksen tietoliikennemaston rakentamisesta.

Tietoliikennemaston rakentamiseen haettu lupa koskee osoitetta Salmenkatu 2c. Asukasyhdistyksen mielestä aiottu masto ei sovi ollenkaan RKY-alueelle (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Se pilaisi suojelukokonaisuuden.

Masto pilaisi Vanhan Kauppalan näkymää Lieksan sekä Bomban ja Hyvärilän suunnasta lähestyttäessä ja vaikuttaisi negatiivisesti veturitallin toimintaan. Masto olisi 36 metriä korkea ja lähellä suosittua Rantaraittia. Se rumentaisi oleellisesti näkymää kaupungin keskustasta Pieliselle ja Pieliseltä kaupunkikuvaan.

Masto tulisi Kirkkokatu 30:n ja 32:n asuintalojen maisemaesteeksi Pielisen suuntaan.

Maston rakentamista aiottuun kohtaan ei tule sallia.