Asukasyhdistyksestä vuoden 2023 toimija

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on palkittu Nurmeksen vuoden 2023 toimijana. Asukasyhdistys kiittää kunniasta niin palkinnon myöntänyttä Nurmeksen kaupunkia kuin kaikkia niitäkin, jotka ehdottivat Asukasyhdistystä palkinnon saajaksi.

Vuoden toimija palkittiin Nurmeksen kaupungin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pidetyssä uuden vuoden juhlassa 31. joulukuuta.

– Haluan kiittää, että olette panneet merkille, että tämmöinenkin yhdistys täällä toimii. Toivon tulevaisuudessakin näillä avoimilla ovilla ja muilla toiminnoilla, että aktiivisuutta riittää ja saadaan meidän imagoamme ja pöhinää koko tähän kaupunkiin. Uskon vakaasti tähän itse, totesi yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Laaninen palkinnonjakotilaisuudessa.

Palkinnon saajaksi sai ehdottaa henkilöä tai yhteisöä, joka on vuoden 2023 aikana tehnyt myönteistä kaupunkikuvaa edistävää työtä sekä edistänyt toiminnallaan kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Kaupungin juhlavuoden suunnittelutyöryhmä valitsi ehdotuksista palkittavan toimijan ehdotuksen toistuvuuteen ja perusteluihin peilaten.

Perusteluissa nostettiin erityisesti esille jälleen elokuussa koittavia avoimia ovia sekä jouluikkunoita, jotka ovat tehneet sekä Puu-Nurmesta ja Vanhaa Kauppalaa että Nurmesta näkyväksi ympäri Suomea. Lisäksi mainittiin some-päivitykset, aktiivisuus ja positiivinen pöhinä. Perusteluissa todettiin myös, että Asukasyhdistys tuo Nurmesta maailmankartalle.