Asukasyhdistys on antanut vastineen kauppalan kansakoulun suojeluasiassa

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys teki 3. toukokuuta 2021 Pohjois-Karjalan ely-keskukselle suojeluesityksen, jotta Nurmeksen entisen kauppalan kansakoulu eli Keskustan koulu suojeltaisiin. Asiasta ovat antaneet eri tahot lausuntonsa, ja nyt Asukasyhdistys on ottanut vastineessaan kantaa lausuntoihin sekä esittää toimintasuunnitelman koulurakennuksen kehittämiseksi suojelukohteena.

Vastineessa otetaan kantaa rakennuksen korjauskustannuksiin ja korjauskelpoisuuteen sekä tilatarpeeseen Nurmeksessa. Lisäksi vastineessa nostetaan esiin sitä, kuinka kulttuuriperinnön vaaliminen lisää alueen elinvoimaisuuden edellytyksiä. Taitavasti rakennetulla toimintamallilla lista rakennuksen käyttömahdollisuuksista on pitkä. Myös alueen kaavatilannetta avataan ja huomautetaan, kuinka suojelupäätös olisi erityisen tärkeä kohteen säilymisen kannalta.

Lopuksi vastineessa luodaan tulevaisuudenuskoa ja esitetään asukkaita osallistavaa työryhmää, joka osallistuisi toimenpiteiden suunnitteluun sekä toimintamallin valmisteluun ja toteuttamiseen.

Lue koko vastine tästä: Vastine Nurmeksen kauppalan kansakoulun rakennussuojeluesitykseen annetuista lausunnoista