Valitustie käyty loppuun

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen tekemän valituksen, joka koski Nurmeksen Keskustan koulun eli kauppalan entisen kansakoulun suojeluesitystä.

Asukasyhdistys teki Pohjois-Karjalan ely-keskukselle Keskustan koulusta suojeluesityksen, jonka ely-keskus hylkäsi toukokuussa 2023. Asukasyhdistys valitti tästä päätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen maaliskuussa 2024. Samalla Asukasyhdistys vaati määräämään koululle vaarantamiskiellon, jonka hallinto-oikeus jätti tutkimatta, koska sillä ei ole toimivaltaa asettaa vaarantamiskieltoa.

Hallinto-oikeuden mukaan ely-keskus on tehnyt päätöksensä harkintavaltansa puitteissa ja sillä on ollut riittävinä pidettävät selvitykset suojeluesityksen ratkaisemiseksi. Ely-keskuksen päätös ei ole lainvastainen, eikä sitä ole syytä kumota.

Hallinto-oikeuden mukaan ely-keskuksen päätös on perustunut kokonaisharkintaan, jossa on otettu huomioon suojelua puoltavia ja sille vastakkaisia seikkoja. Hallinto-oikeuden mukaan harkinnassa on otettu lähtökohdaksi rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot, sen sijoittuminen RKY-alueelle sekä sen kaupunkikuvallinen merkitys. Ely-keskuksen päätöksessä on otettu huomioon myös Nurmeksen kaupungin perusteet vastustaa suojelua. Päätösharkinnassa on otettu huomioon rakennuksen kunto ja korjaustarpeet sekä kaupungille aiheutuvat korjauskustannukset, kaupungin taloudellinen kantokyky ja tilan käyttötarve.

Päätöksessään hallinto-oikeus arvioi samoin kuin ely-keskus, että koululla on sellaisia suojeluarvoja, että rakennusperintölain mukaisten suojelun edellytysten voidaan katsoa lähtökohtaisesti täyttyvän. Tästä huolimatta rakennus voidaan kuitenkin jättää suojelematta, koska hallinto-oikeuden mukaan asiaa ratkaistessa voidaan ottaa huomioon muut asiaan vaikuttavat seikat ja olosuhteet.

Asukasyhdistys ei hae valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Paikallislehti Ylä-Karjalan haastattelussa puheenjohtaja Seppo Laaninen toteaa, että oikeustie on nyt katsottu.

– Todennäköisesti valituslupaa ei saataisi, eikä asukasyhdistyksellä olisi sellaiseen resurssejakaan. Tyydytään tähän päätökseen, Laaninen sanoo.

Lue hallinto-oikeuden päätös tästä: Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.3.2024

Lue aiemmista vaiheista tästä: Keskustan koulun säilymisestä vakava huoli

Kielteinen suojelupäätös kumottava

Suojeluesitys hylättiin

Keskustan koulu on korjattavissa

Asukasyhdistys on antanut vastineen kauppalan kansakoulun suojeluasiassa