Suojeluesitys hylättiin

Pohjois-Karjalan ely-keskus on hylännyt Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistyksen esityksen, että Kauppalan entinen kansakoulu eli Keskustan koulu suojeltaisiin.

Päätöksessään ely-keskus toteaa, että koulurakennuksella on maakunnallista ja paikallista merkitystä. Päätöksessä todetaan muun muassa, että koulu edustaa maakunnallisesti aikansa laadukasta koulurakennussuunnittelua ja sitä voidaan pitää yhtenä Eino Pitkäsen sotienjälkeisen suunnittelijan uran parhaimmista. Ely-keskuksen mukaan koululla on siis sellaisia suojeluarvoja, että suojelun edellytysten voi katsoa rakennusperintölain mukaan lähtökohtaisesti täyttyvän.

Suojeluun vaadittua valtakunnallista arvoa ely-keskus ei kuitenkaan koululla näe, vaikka esimerkiksi Museovirasto ja Nurmeksen museo siinä sellaista näkevät. Museovirasto on todennut lausunnossaan, että erityisten ympäristöarvojen osalta koulurakennuksella voidaan nähdä myös valtakunnallista arvoa johtuen sen keskeisestä sijainnista ja asemasta merkkirakennuksena vanhan kauppalan RKY-alueella.

Myös Nurmeksen kaupungin tilaamassa rakennushistoriaselvityksessä todetaan, että Keskustan koulua voidaan pitää yhtenä Pitkäsen uran huippukauden parhaimmista töistä. Selvityksen mukaan koulu on maakunnassa erittäin edustava aikansa arkkitehtuurin tuote, lajissaan ja laadussaan ainutlaatuinen. Funktionalismin huippuajalta ei ole maakunnan alueella eikä paikallisesti muita koulurakennuksia kuin Nurmeksen koulu. Selvityksen on laatinut Arkkitehdit OK.

Ely-keskus perustelee kielteistä päätöstään myös sillä, että korjauskustannukset voivat tulla kaupungille kohtuuttomiksi, kun ottaa huomioon kaupungin vuosittaiset investoinnit. Kohteen peruskorjauksen kustannusarvio on kaupungin teettämän kuntotutkimusraportin mukaan noin 6,1 miljoonaa euroa. Nurmeksen kaupungin teknisen johtajan mukaan kaupungin investointiohjelman tulisi pysyä vuosittain noin 2,5 miljoonan euron raamissa.

Päätöksessä todetaan myös, että koska kaupunki on aloittanut keskustan alueen kaavoitustyön, koulun säilyminen ja suojelu voidaan ratkaista siinä.

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Laaninen kertoo paikallislehti Ylä-Karjalan haastattelussa olevansa pettynyt päätökseen. Laaninen sanoo yhdistyksen edelleen toivovan, että kaupunki haluaisi lähteä kehittämään rakennusta.

– Tämä prosessi näytti päättäjillekin, että koulu on monien tahojen mielestä arvokas kohde, Laaninen sanoo haastattelussa.

Yhdistys ei aio valittaa ratkaisusta. Lue koko päätös tästä: Pohjois-Karjalan ely-keskuksen päätös koskien Kauppalan entisen kansakoulun eli Keskustan koulun suojelua