Keskustan koulu on korjattavissa

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys on selvittänyt Kauppalan entisen kansakoulun eli Keskustan koulun kuntoa ja kunnostusta.

Arvion on laatinut rakennusinsinööri, restaurointimestari ja rakennuskonservaattori Niko Palonen Suomen Rakennuskonservoinnista Nurmeksen kaupungin teettämien kuntotutkimusten perusteella. Lisäksi Asukasyhdistys on konsultoinut muita asiantuntijatahoja.

Palosen havaintojen mukaan koulun kunnostaminen on rakennusteknisesti perusteltua, suotavaa ja kannattavaa. Monet isot kokonaisuudet koulussa ovat korjattavissa, vaikka Nurmeksen kaupunki perustelee kielteistä kantaansa koulun suojeluesitykseen ja rakennuksen kunnostamiseen sen huonolla kunnolla. Lisäksi Palosen mukaan rakennuksen runkorakenne ja kantavat rakenteet ovat pääosin hyvässä kunnossa. Koulussa tehdyt tutkimukset osoittavat myös, että rakennus ei ole kokonaisuudessaan vaurioitunut.

Korjaussuunnitelmasta Palonen toteaa, että osa toimenpiteistä on laajuudeltaan ylimitoitettuja, eivätkä ne ota huomioon säilyttävän korjausrakentamisen periaatteita. Esimerkiksi koulusiiven ilmanvaihdon osalta pitäisi selvittää, olisiko se toteutettavissa palauttamalla painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä käyttöön sen sijaan, että koko koulun ilmanvaihto uusitaan. Kustannusarviota ja korjaustöitä olisikin syytä jakaa osiin ja pohtia, mitkä toimet ovat perusteltuja ja välttämättömiä ja miten rakennusta voisi korjata vaiheittain. Palonen käy lausunnossaan läpi esimerkkejä toimenpiteistä, joiden osalta kunnostus on mahdollista toteuttaa matalammilla kustannuksilla, kun taas kaupungin laatimassa kustannusarviossa vaihtoehtoja ei esitetä, vaan rakennus kunnostetaan kokonaisuudessaan kaikilta osin ja uuden rakennustavan mukaisesti sitä muuttaen.

Asuntosiivestä eli Nurmesjärven koulusta Palonen toteaa, että ei näe estettä sen käytön jatkamiselle nykyisessä kunnossa. Esimerkiksi välipohjia ja ilmanvaihtoa ei ole tarpeen uusia.

Asukasyhdistys nostaa esiin myös sitä, että koulun käytöstä ei ole tehty laajaa tilaselvitystä, jossa selvitettäisiin, mitä tiloja tarvitaan ja millaisille toiminnoille rakennus jatkossa soveltuu. Esimerkiksi kaupungin tilatarve on ilmeinen, mistä kertoo esimerkiksi konttien hankkiminen päivähoidon tiloiksi. Konttien sijoituspaikaksi suunnitellaan Keskustan koulun edustaa, joka on RKY-aluetta.

Lausunto on lähetetty Pohjois-Karjalan ely-keskukselle liittyen Keskustan koulun suojeluesitykseen. Lue koko lausunto tästä: Lausunto Nurmeksen kaupungilta saadusta lisäselvitysaineistosta.