Nurmeksen Vanhan Kauppalan asukasyhdistyksen kannanotto Kirkkokadun saneeraukseen

Kirkkokatu koivukujineen on Nurmeksen keskustan miljöölle korvaamaton. Koivukuja on
ainutlaatuinen koko maassa eikä turhaan asemakaavassa suojeltu. Se määrittää hyvin suurelta
osin Nurmeksen identiteetin sekä asukkaille että ulkopuolelle. Kirkkokadun koivukuja on jo Julius
Basilierin historiallisessa ruutukaavassa saman veroisena palosolien kanssa.

Kaupunki on saneerannut Kirkkokadun jalkakäytäviä torilta länteen kiitettävään kuntoon.
Saneeraus ei vaatinut koivujen poistoa. Pyörätiet ovat koko kadun matkalta huonokuntoiset.
Lehtitiedon mukaan kadun profiili kaipaa kunnostusta. Katuremontin suunnittelussa on otettava
huomioon seuraavat seikat:

Koivukujat on säilytettävä nykyisellään, suojelumerkinnän mukaisesti. On käytettävä säästävää
korjaustekniikkaa koivuja suojaten. Mahdollisesti kaadettavien koivujen tilalle on istutettava uudet.
Säästävän remontin lisäksi Asukasyhdistys kiinnittää huomiota kadun kunnossapitoon. Erityisesti
lumityöt ylisuurilla koneilla aiheuttavat vaurioita koivuille. Samaa pätee esimerkiksi
Lehtovaarankatuun. Lehtien poisto harjakoneella puolestaan estää nurmikon syntymisen
koivukujalle. Lumityöt ja lehtien poisto tulee tehdä pienemmillä koneilla vahinkojen estämiseksi.

Kauppalan avointen ovien tapahtuma on nostanut Nurmeksen tunnettuutta ja profiilia tuoden yli
tuhat kävijää tapahtuman aikana. Remontin ajoituksessa tulee ottaa huomioon tapahtuma elokuun
toisena viikonloppuna.