Kylät kyselivät Nurmeksen kaupunginjohtajaehdokkailta

Kylä- ja kaupunginosayhdistyksien kaupunginjohtajaehdokkaille järjestämässä kyselyssä yhteistyö kylien kanssa saa kannustusta.

Nurmekseen ollaan valitsemassa uutta kaupunginjohtajaa. Tässä vaiheessa valintaprosessissa eteenpäin ovat päässeet Nurmeksen kaupungin tekninen johtaja Pasi Parkkinen ja Nurmeksen kaupungin hallintojohtaja Leena Timonen. Kyselyyn vastasi myös Iisalmen elinkeinojohtaja Terho Savolainen, joka veti hakemuksensa pois kyselyn jälkeen. Osa Nurmeksessa toimivista kylä- ja kaupunginosayhdistyksistä halusi myös tietää, millaisia ehdokkaat ovat, ja lähetti heille marraskuun lopussa kyselyn.

Kyselyssä tiedusteltiin ehdokkaiden näkemyksiä lähidemokratiasta, haja-asutusalueen alue- ja elinkeinorakenteesta, keskustaajaman kehittämisestä sekä palvelutuotannosta lähiyhteisöille. Kyselyn perusteella kaikki ehdokkaat ovat halukkaita tutustumaan lähiyhteisöihin ja niiden asukkaisiin esimerkiksi kyläkierrosten ja teemailtojen muodossa. Yhdistysten yhteistyöryhmän ja yhteisökoordinaattorin panos yhteistyön kehittämisessä nousee vastauksissa esille. Perinteiset muodot, kuten erilaiset avustukset ja toimitilojen tarjonta, saavat rinnalleen kylien erityispiirteiden ja -tarpeiden huomioimisen esimerkiksi palvelutuotannossa.

Kylien ja kaupunginosien oma aktiivisuus nostaa niiden arvostusta, tarpeiden ja ideoiden esille nostaminen johtaa jatkotoimiin kunnan hallinnossa. Vanhasta Kauppalasta puhuttaessa ehdokkaat tunnistavat alueen merkityksen niin historiallisesti arvokkaana kohteena kuin matkailun ja imagonkin kannalta. Ehdokkaat tuovat kuitenkin esille resurssien rajallisuuden, eri alueiden tasapuolisen kohtelun sekä pakottavat säännökset.

Kyselyn tekoon osallistuivat Lipinlahden kyläyhdistys, Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys, Saramon kylätoimikunta, Savikylän maamiesseura ja Valtimon Kehittäjät.

Lue tästä Pasi Parkkisen vastaukset
Lue tästä Leena Timosen vastaukset
Lue tästä Terho Savolaisen vastaukset