Suomi English

Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys
nurmes@vanhakauppala.fi
www.vanhakauppala.fi

Puheenjohtaja
Veli-Matti Hurskainen
050 3031211     vmh@softa.fi

Sihteeri
Helena Mehtonen

Hallitus

Raija Durchman
Veli-Matti Hurskainen
Matti Härkönen
Minna Kähkönen
Helena Kärki
Seppo Laaninen
Lasse Nirhamo
Matti Turunen
 

Tulosta